US, Puerto Rico—Censo Federal de 1940


Nombres de pila (Given Names)


Para esta imagen, el campo sería indexada así: Catalina

For the image above, this field would be indexed as: Catalina