Sverige, Älvsborg—Kyrkoböcker, 1681–1860 [Del 1]


Död och begravning (Death and burial)


Det här är ett exempel på en död- och begravningsuppteckning.

This is a sample of a death and burial record.