Sverige, Älvsborg—Kyrkoböcker, 1681–1860 [Del 1]


Lysning och vigsel (Banns and marriage)


Det här är ett exempel på en lysnings- och vigseluppteckning.

This is a sample of a banns and marriage record.