Sverige, Älvsborg—Kyrkoböcker, 1681–1860 [Del 1]


Födelse och dop (Birth and baptism)


Det här är ett exempel på en födelse- och dopuppteckning.

This is a sample of a birth and baptism record.