Sverige, Kalmar—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Makas efternamn (Spouse's Surname)


Bilden ovan skulle indexeras som: Eriksdotter

The image above would be indexed as: Eriksdotter