Sverige, Kalmar—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Kön (Gender)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: K

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: M

The gender for records with the red circle would be indexed as: K

The gender for records with the blue circle would be indexed as: M