Sverige, Kalmar—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Dödsår (Death Year)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: 1824

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: 1836

The first image above would be indexed as: 1824

The second image above would be indexed as: 1836