Sverige, Kalmar—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Brudens hemort (Bride's Residence)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Näfvesta

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Menig Asker

The first image above would be indexed as: Näfvesta

The second image above would be indexed  as: Menig Asker