Sverige, Kalmar—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Brudens förnamn (Bride's Given Names)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Brita

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Maja

The first image above would be indexed as: Brita

The second image above would be indexed  as: Maja