Sverige, Kalmar—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Dopmånad (Baptism Month)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Jun

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Jan

The first image above would be indexed as: Jun

The second image above would be indexed  as: Jan