Sverige, Kalmar—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Födelsedag (Birth Day)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: 6

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: 11

The first image above would be indexed as: 6

The second image above would be indexed  as: 11