Sverige, Kalmar—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Födelse och dop 01 (Birth/Baptism Record 1)


Exempel på dokument med födelse och dop.

This is a sample of a birth/baptism record.