Sverige, Västmanland—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Begravningsdag (Burial Day)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: 23

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: 24

The first image above would be indexed as: 23

The second image above would be indexed as: 24