Sverige, Västmanland—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Födelse och dop 02 (Birth/Baptism Record 2)


Exempel på dokument med födelse och dop.

This is a sample of a birth/baptism record.