Sverige, Västmanland—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Faderns hemort (Father's Residence)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Tab

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Tab

     OBS: Indexera en hemort i detta fält enbart om det är specificerat en hemort på fadern.

The first image above would be indexed as: Tab

The second image above would be indexed  as: Tab

     Note: Index a residence in this field only if it specifically states it is the father's residence.