Sverige, Örebro—Kyrkoböcker till 1860 [Del 6]


Avlidnes hemort (Deceased's Residence)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Litstorp

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Brehohl

The first image above would be indexed as: Litstorp

The second image above would be indexed  as: Brebohl