Sverige, Örebro—Kyrkoböcker till 1860 [Del 6]


Brudgummens moders förnamn (Groom's Mother's Given Names)


Den bilden ovanför ska indexeras som: Tab (Brudgummens moders namn finns inte antecknad på denna post.)

The image above would be indexed as: Tab (The groom's mother's name was not recorded on this record.)