Sverige, Örebro—Kyrkoböcker till 1860 [Del 6]


Brudgummens faders förnamn (Groom's Father's Surname)


Den bilden ovanför ska indexeras som: Tab (Brudgummens faders namn finns inte antecknad på denna post.)

The image above would be indexed as: Tab (The groom's father's name was not recorded on this record.)