Sverige, Örebro—Kyrkoböcker till 1860 [Del 6]


Vigseldag (Marriage Day)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: 26

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: 13

The first image above would be indexed as: 26

The second image above would be indexed  as: 13