Sverige, Örebro—Kyrkoböcker till 1860 [Del 6]


Moderns efternamn (Mother's Surname)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Jansdotter

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Moberg

The first image above would be indexed as: Jansdotter

The second image above would be indexed  as: Moberg