Sverige, Örebro—Kyrkoböcker till 1860 [Del 6]


Hemort (Residence)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Stenkulla

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Hällgårdstorp

The first image above would be indexed as: Stenkulla

The second image above would be indexed  as: Hällgårdstorp