Sverige, Örebro—Kyrkoböcker till 1860 [Del 6]


Barnets förnamn (Child's Given Names)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Maria

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Stina Lotta

The first image above would be indexed as: Maria

The second image above would be indexed  as: Stina Lotta