Sverige, Örebro—Kyrkoböcker till 1860 [Del 6]
Bildtyp

Bildtyp

Beskriv bilden som finns ovanför. För att göra detta, klicka i fältet Bildtyp, klicka därefter på nedåtpilen till höger om fältet. Välj därefter ett alternativ i listan.

Om bilden är normal och innehåller information som ska indexeras, välj Normal. Tryck därefter Tab eller Enter.

Om bilden inte innehåller någon information som ska indexeras, eftersom bilden är tom (blank), dubblett (duplicate), innehåller ingen indexeringsbar information (no extractable data) eller är oläslig (unreadable), välj ett av dessa alternativ. Tryck Tab eller Enter, och klicka Yes på varningsmeddelandet. Skicka (submit) därefter iväg batchen.

Klicka här för att se ett exempel: Normal

Dokumenttyp

Dokumenttyp

Dokumenten kan vara skrivna på olika sätt beroende på vem som antecknat uppgifterna och när de antecknats. Många bilder saknar rubrik som beskriver vad dokumentet innehåller eller vilken information som antecknats. Det är nödvändigt att man granskar varje dokument noggrant för att avgöra vilken dokumenttyp det är och för att identifiera informationen för de efterfrågade fälten.

Klicka i fältet dokumenttyp, och därefter klicka på nedåtpilen till höger om fältet för att välja den dokumenttyp som beskriver aktuellt dokument.

Födelse och dop - Dessa dokument innehåller vanligtvis barnets förnamn, födelse- och dopdatum, hemort och en eller båda föräldrarnas namn.

Lysning och vigsel - Dessa dokument kan vanligtvis bli identifierade via namnen på bruden och brudgummen. De innehåller vanligtvis också vigseldatum och hemort på bruden och brudgummen. Ibland finns även brudens föräldrar antecknade.

Död och begravning - Dessa dokument har vanligtvis namn på den avlidne, död- och begravningsdatum, hemort och ålder på den avlidne.

Om andra typer av dokument hittas, t ex in- och utflyttade eller räkenskaper, markera dessa som No Extractable Data Image i fältet bildtyp.

Klicka här för att se ett exempel: Död och begravning

Sidnummer

Sidnummer

Om ett sidnummer är antecknat, finns det vanligtvis överst på sidan.

Sidnumret ska indexeras i detta fält.

Om sidnummer inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempel: 799

Löpnummer

Löpnummer

Om ett löpnummer är antecknat, finns det vanligtvis placerat på vänstra sidan om posten, i mitten ovanför posten, eller i slutet på posten.

Om löpnummer inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempel: 23

Barnets förnamn

Barnets förnamn

Förnamnen kan vara skrivna endera före eller efter efternamnet. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med förnamn, som t ex den äldre, den yngre, spädbarn, fröken, etc.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i detta fält.

Om förnamnen inte är antecknade eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Maria

Barnets efternamn

Barnets efternamn

Efternamnet kan vara skrivet antingen före eller efter förnamnen. Kontrollera namnen noggrant, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med efternamn, som t ex den äldre, den yngre, spädbarn, fröken, etc. Indexera inte skiljetecken, förutom bindestreck och apostrofer när de är skrivna som en del av namnet.

Om ett efternamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken..

Ändra inte till modern stavning.

Om ett barn saknar förnamn i dokumentet, lämna fältet tomt.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i förnamnsfältet.

Om efternamnet inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Jansdotter

Födelseår

Födelseår

Året är vanligtvis antecknat överst på sidan eller före den första posten eller händelsen detta år.

Skriv ett fyrsiffrigt nummer för årtalet. Om det inte finns ett årtal eller enbart ett tvåsiffrigt årtal, kontrollera föregående eller efterföljande bilder för att försöka bestämma årtalet. Skriv vad som är antecknat i dokumentet om föregående eller efterföljande bilder inte ger dig fullständig uppgift.

Indexera inte beskrivande ord, som: ”omkring” eller ”cirka”.

Om året inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 1768

Födelsemånad

Födelsemånad

Skriv månadens första tre bokstäver: Jan, Feb, Mar, etc.

Indexera inte beskrivande ord, som: ”omkring” eller ”cirka”.

Om datum för händelsen är angiven som en helgdag, omvandla namnet på helgdagen till ett kalenderdatum. Klicka på följande länk för att göra omvandlingen med hjälp av en kalender.

     Kalender för rörliga helgdagar i Sverige

Om månaden inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Jun

Födelsedag

Födelsedag

Skriv enbart det en- eller två-siffriga numret som representerar dagen.

Om datum för händelsen är angiven som en helgdag, omvandla namnet på helgdagen till ett kalenderdatum. Klicka på följande länk för att göra omvandlingen med hjälp av en kalender.

     Kalender för rörliga helgdagar i Sverige

Om dagen inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 6

Dopår

Dopår

Dopåret är vanligtvis antecknat överst på sidan eller före den första posten eller händelsen detta år.

Skriv ett fyrsiffrigt nummer för årtalet. Om det inte finns ett årtal eller enbart ett tvåsiffrigt årtal, kontrollera föregående eller efterföljande bilder för att försöka bestämma årtalet. Skriv vad som är antecknat i dokumentet om föregående eller efterföljande bilder inte ger dig fullständig uppgift.

Indexera inte beskrivande ord, som: ”omkring” eller ”cirka”.

Om året inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 1768

Dopmånad

Dopmånad

Skriv månadens första tre bokstäver: Jan, Feb, Mar, etc.

Indexera inte beskrivande ord, som: ”omkring” eller ”cirka”.

Om datum för händelsen är angiven som en helgdag, omvandla namnet på helgdagen till ett kalenderdatum. Klicka på följande länk för att göra omvandlingen med hjälp av en kalender.

     Kalender för rörliga helgdagar i Sverige

Om månaden inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Jun

Dopdag

Dopdag

Skriv endast det en- eller två-siffriga numret som representerar dopdagen.

Om datum för händelsen är angiven som en helgdag, omvandla namnet på helgdagen till ett kalenderdatum. Klicka på följande länk för att göra omvandlingen med hjälp av en kalender.

     Kalender för rörliga helgdagar i Sverige

Om dopdagen inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 12

Hemort

Hemort

Hemort är vanligtvis en gård eller en by och är ofta antecknad efter personens namn.

Indexera hemort som är antecknad för barnet eller för modern i detta fält. Om en separat hemort är antecknad för fadern, indexera den i fältet för faderns hemort.

Skriv namnet på byn eller torpet som det står i källan. Om den har blivit förkortad, och det går att bestämma vad förkortningen betyder, skriv det kompletta namnet. 

Använd plocklistan eller ortslistan på sidan för respektive församling på FamilySearch Wiki eller Wiki-Rötter som hjälp/stöd.

Klicka här för att se länken.

Ändra inte till modern stavning.

Använd inte komman eller andra skiljetecken för att separera flera nivåer av ortsnamn, ex Sundmo Ådals-Liden

Om hemorten inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Stenkulla

Faderns förnamn

Faderns förnamn

Förnamnen kan vara skrivna endera före eller efter efternamnet. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med förnamn, som t ex den äldre, den yngre, herr etc.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i detta fält.

Om förnamnen inte är antecknade eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Jan

Faderns efternamn

Faderns efternamn

Efternamnet kan vara skrivet endera före eller efter förnamnen. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med efternamn, som t ex den äldre, den yngre, herr etc. Indexera inte skiljetecken, förutom bindestreck och apostrofer när de är skrivna som en del av namnet.

Om ett efternamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i förnamnsfältet.

Om efternamnet inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Andersson

Moderns förnamn

Moderns förnamn

Förnamnen kan vara skrivna endera före eller efter efternamnet. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med förnamn, som t ex fru, fröken, jungfru etc.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i detta fält.

Om förnamnen inte är antecknade eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Anna

Moderns efternamn

Moderns efternamn

Efternamnet kan vara skrivet endera före eller efter förnamnen. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med efternamn, som t ex fru, fröken, jungfru etc. Indexera inte skiljetecken, förutom bindestreck och apostrofer när de är skrivna som en del av namnet.

Om ett efternamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i förnamnsfältet.

Om efternamnet inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Jansdotter

Faderns hemort

Faderns hemort

Hemorten är vanligtvis en gård eller by och är ofta antecknad efter personens namn.

Om en separat hemort är antecknad för fadern, indexera denna i detta fält.

Skriv namnet på byn eller torpet som det står i källan. Om den har blivit förkortad, och det går att bestämma vad förkortningen betyder, skriv det kompletta namnet. 

Använd plocklistan eller ortslistan på sidan för respektive församling på FamilySearch Wiki eller Wiki-Rötter som hjälp/stöd.

Klicka här för att se länken.

Ändra inte till modern stavning.

Använd inte komman eller andra skiljetecken för att separera flera nivåer av ortsnamn, ex Sundmo Ådals-Liden.

Om faderns hemort inte är antecknad, eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, eller den tas för givet att vara densamma som barnets moders hemort, tryck Tab för att hoppa över detta fält.

Klicka här för att se ett exempel: Tab

Vigselår

Vigselår

Om det finns två datum antecknade i vigselkolumnen, hänvisar det första datumet till lysningsdatum. Indexera enbart det andra datumet.

Året är vanligtvis skrivet överst på sidan eller före den första posten eller händelsen detta år. 

Skriv ett fyrsiffrigt nummer för årtalet. Om det inte finns ett årtal eller enbart ett tvåsiffrigt årtal, kontrollera föregående eller efterföljande bilder för att försöka avgöra årtalet. Skriv vad som är antecknat i dokumentet om föregående eller efterföljande bilder inte ger dig fullständig uppgift.

Indexera inte beskrivande ord, som: ”omkring” eller ”cirka”.

Om året inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 1774

Vigselmånad

Vigselmånad

Om det finns två datum antecknade i vigselkolumnen, hänvisar det första datumet till lysningsdatum. Indexera enbart det andra datumet.

Skriv månadens första tre bokstäver: Jan, Feb, Mar, etc.

Indexera inte beskrivande ord, som: ”omkring” eller ”cirka”.

Om datum för händelsen är angiven som en helgdag, omvandla namnet på helgdagen till ett kalenderdatum. Klicka på följande länk för att göra omvandlingen med hjälp av en kalender.

     Kalender för rörliga helgdagar i Sverige

Om månaden inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Dec

Vigseldag

Vigseldag

Om det finns två datum antecknade i vigselkolumnen, hänvisar det första datumet till lysningsdatum. Indexera enbart det andra datumet.

Skriv endast det en- eller två-siffriga numret som representerar dagen.

Om datum för händelsen är angiven som en helgdag, omvandla namnet på helgdagen till ett kalenderdatum. Klicka på följande länk för att göra omvandlingen med hjälp av en kalender.

     Kalender för rörliga helgdagar i Sverige

Om dagen inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 26

Brudgummens förnamn

Brudgummens förnamn

Efternamnet kan vara skrivet endera före eller efter förnamnen. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i förnamnsfältet.

Om förnamnen inte är antecknade eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Olof

Brudgummens efternamn

Brudgummens efternamn

Efternamnet kan vara skrivet endera före eller efter förnamnen. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med efternamn, som t ex den äldre, den yngre, herr etc. Indexera inte skiljetecken, förutom bindestreck och apostrofer när de är skrivna som en del av namnet.

Om ett efternamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i förnamnsfältet.

Om efternamnet inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Pehrsson

Brudgummens hemort

Brudgummens hemort

Hemort är vanligtvis en gård eller en by och är ofta antecknad efter personens namn.

Skriv namnet på byn eller torpet som det står i källan. Om den har blivit förkortad, och det går att bestämma vad förkortningen betyder, skriv det kompletta namnet. 

Använd plocklistan eller ortslistan på sidan för respektive församling på FamilySearch Wiki eller Wiki-Rötter som hjälp/stöd.

Klicka här för att se länken.

Ändra inte till modern stavning.

Använd inte komman eller andra skiljetecken för att separera flera nivåer av ortsnamn, ex Sundmo Ådals-Liden.

Om hemorten inte är antecknad, eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Tab för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Erwalla och Lytebäck

Brudens förnamn

Brudens förnamn

Förnamnen kan vara skrivna endera före eller efter efternamnet. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med förnamn, som t ex fru, fröken, jungfru etc.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i detta fält.

Om förnamnen inte är antecknade eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Brita

Brudens flicknamn

Brudens flicknamn

Efternamnet kan vara skrivet endera före eller efter förnamnen. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med efternamn, som t ex fru, fröken, jungfru etc. Indexera inte skiljetecken, förutom bindestreck och apostrofer när de är skrivna som en del av namnet.

Om brudens flicknamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Det kan förekomma namn från andra länder. Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i förnamnsfältet.

Om flicknamnet inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Ericsdotter

Brudens hemort

Brudens hemort

Hemorten är vanligtvis en gård eller en by och är ofta antecknad efter personens namn.

Skriv namnet på byn eller torpet som det står i källan. Om den har blivit förkortad, och det går att bestämma vad förkortningen betyder, skriv det kompletta namnet. Använd plocklistan eller ortslistan på sidan för respektive församling på FamilySearch Wiki eller Wiki-Rötter som hjälp/stöd.

Klicka här för att se länken.

Ändra inte till modern stavning.

Använd inte komman eller andra skiljetecken för att separera flera nivåer av ortsnamn, ex Sundmo Ådals-Liden.

Om hemorten inte är antecknad, eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Tab för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Näfvesta

Brudgummens faders förnamn

Brudgummens faders förnamn

Namnen på Brudgummens föräldrar är generellt inte antecknade förrän under mitten på 1800-talet. Om det finns antecknat, är det oftast skrivet i sista kolumnen.

Förnamnen kan vara skrivna endera före eller efter efternamnet. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med förnamn, som t ex den äldre, den yngre, herr etc.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i detta fält.

Om förnamnen inte är antecknade eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Tab för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Tab

Brudgummens faders efternamn

Brudgummens faders efternamn

Namnen på brudgummens föräldrar är generellt inte antecknade förrän under mitten på 1800-talet. Om det finns antecknat, är det oftast skrivet i sista kolumnen.

Efternamnet kan vara skrivet endera före eller efter förnamnen. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med efternamn, som t ex den äldre, den yngre, herr etc. Indexera inte skiljetecken, förutom bindestreck och apostrofer när de är skrivna som en del av namnet.

Om ett efternamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i förnamnsfältet.

Om efternamnet inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Tab för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Tab

Brudgummens moders förnamn

Brudgummens moders förnamn

Namnen på brudens föräldrar är generellt inte antecknade förrän under mitten på 1800-talet. Om det finns antecknat, är det oftast skrivet i sista kolumnen.

Förnamnen kan vara skrivna endera före eller efter efternamnet. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med förnamn, som t ex fru, fröken, jungfru etc.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i detta fält.

Om förnamnen inte är antecknade eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Tab för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Tab

Brudgummens moders efternamn

Brudgummens moders efternamn

Namnen på brudgummens föräldrar är generellt inte antecknade förrän under mitten på 1800-talet. Om det finns antecknat, är det oftast skrivet i sista kolumnen.

Efternamnet kan vara skrivet endera före eller efter förnamnen. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med efternamn, som t ex fru, fröken, jungfru etc. Indexera inte skiljetecken, förutom bindestreck och apostrofer när de är skrivna som en del av namnet.

Om ett efternamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i förnamnsfältet.

Om efternamnet inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Tab för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Tab

Brudens faders förnamn

Brudens faders förnamn

Namnen på brudens föräldrar är generellt inte antecknade förrän under mitten på 1800-talet. Om det finns antecknat, är det oftast skrivet i sista kolumnen.

Förnamnen kan vara skrivna endera före eller efter efternamnet. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med förnamn, som t ex den äldre, den yngre, herr etc.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i detta fält.

Om förnamnen inte är antecknade eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Tab för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: And Peter

Brudens faders efternamn

Brudens faders efternamn

Namnen på brudens föräldrar är generellt inte antecknade förrän under mitten på 1800-talet. Om det finns antecknat, är det oftast skrivet i sista kolumnen.

Efternamnet kan vara skrivet endera före eller efter förnamnen. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med efternamn, som t ex den äldre, den yngre, herr etc. Indexera inte skiljetecken, förutom bindestreck och apostrofer när de är skrivna som en del av namnet.

Om ett efternamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i förnamnsfältet.

Om efternamnet inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Tab för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Andersson

Brudens moders förnamn

Brudens moders förnamn

Namnen på brudens föräldrar är generellt inte antecknade förrän under mitten på 1800-talet. Om det finns antecknat, är det oftast skrivet i sista kolumnen.

Förnamnen kan vara skrivna endera före eller efter efternamnet. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med förnamn, som t ex fru, fröken, jungfru etc.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i detta fält.

Om förnamnen inte är antecknade eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Tab för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Anna Cajsa

Brudens moders efternamn

Brudens moders efternamn

Namnen på brudens föräldrar är generellt inte antecknade förrän under mitten på 1800-talet. Om det finns antecknat, är det oftast skrivet i sista kolumnen.

Efternamnet kan vara skrivet endera före eller efter förnamnen. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med efternamn, som t ex fru, fröken, jungfru etc. Indexera inte skiljetecken, förutom bindestreck och apostrofer när de är skrivna som en del av namnet.

Om efternamn är förkortat, skriv som det är skrivet i dokumentet. Skriv inte punkt efter förkortningen.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i förnamnsfältet.

Om efternamnet inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Tab för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Jansdotter

Brudgummens ålder

Brudgummens ålder

Om ålder finns antecknad, finns den vanligtvis i den sista kolumnen.

Skriv in brudgummens ålder som är antecknad. Skriv inte ett y eller å efter siffran.

Indexera inte beskrivande ord, som: ”omkring” eller ”cirka”.

Om födelseåret är antecknat istället för ålder, indexera då födelseåret i fältet för Brudgummens födelseår. Beräkna inte ålder med hjälp av födelseåret.

Om åldern inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Tab för att hoppa över detta fält.

Klicka här för att se ett exempel: 22

Brudens ålder

Brudens ålder

Om ålder finns antecknad, finns den vanligtvis i den sista kolumnen.

Skriv brudens ålder som är antecknad. Skriv inte ett y eller å efter siffran.

Indexera inte beskrivande ord, som: ”omkring” eller ”cirka”.

Om födelseåret är antecknat istället för ålder, indexera då födelseåret i fältet för Brudens födelseår. Beräkna inte ålder med hjälp av födelseåret.

Om åldern inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Tab för att hoppa över detta fält.

Klicka här för att se ett exempel: 25

Dödsår

Dödsår

Året är vanligtvis skrivet överst på sidan eller före den första posten eller händelsen detta år.

Döds- och begravningsdatum är ofta antecknade tillsammans, med dödsdatum först.

Skriv ett fyrsiffrigt nummer för årtalet. Om det inte finns ett årtal eller enbart ett tvåsiffrigt årtal, kontrollera föregående eller efterföljande bilder för att försöka bestämma årtalet. Skriv vad som är antecknat i dokumentet om föregående eller efterföljande bilder inte ger dig fullständig uppgift.

Indexera inte beskrivande ord, som t ex ”omkring” eller ”cirka”.

Om året inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 1824

Dödsmånad

Dödsmånad

Döds- och begravningsdatum är ofta antecknade tillsammans, med dödsdatum först.

Skriv månadens första tre bokstäver: Jan, Feb, Mar, etc.

Indexera inte beskrivande ord, som t ex ”omkring” eller ”cirka”.

Om datum för händelsen är angiven som en helgdag, omvandla namnet på helgdagen till ett kalenderdatum. Klicka på följande länk för att göra omvandlingen med hjälp av en kalender.

     Kalender för rörliga helgdagar i Sverige

Om månaden inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Jan

Dödsdag

Dödsdag

Döds- och begravningsdatum är ofta antecknade tillsammans, med dödsdatum först.

Skriv endast det en- eller två-siffriga numret som representerar dagen.

Om dagen inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 17

Begravningsår

Begravningsår

Året är vanligtvis skrivet överst på sidan eller före den första posten eller händelsen detta år.

Döds- och begravningsdatum är ofta antecknade tillsammans, med begravningsdatum sist.

Skriv ett fyrsiffrigt nummer för årtalet. Om det inte finns ett årtal eller enbart ett tvåsiffrigt årtal, kontrollera föregående eller efterföljande bilder för att försöka bestämma årtalet. Skriv vad som är antecknat i dokumentet om föregående eller efterföljande bilder inte ger dig fullständig uppgift.

Indexera inte beskrivande ord, som: ”omkring” eller ”cirka”.

Om året inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 1824

Begravningsmånad

Begravningsmånad

Döds- och begravningsdatum är ofta antecknade tillsammans, med begravningsdatum sist.

Skriv månadens första tre bokstäver: Jan, Feb, Mar, etc.

Indexera inte beskrivande ord, som: ”omkring” eller ”cirka”.

Om månaden inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Jan

Begravningsdag

Begravningsdag

Döds- och begravningsdatum är ofta antecknade tillsammans, med begravningsdatum sist.

Skriv endast det en- eller två-siffriga numret som representerar dagen.

Om datum för händelsen är angiven som en helgdag, omvandla namnet på helgdagen till ett kalenderdatum. Klicka på följande länk för att göra omvandlingen med hjälp av en kalender.

     Kalender för rörliga helgdagar i Sverige

Om dagen inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 23

Avlidnes förnamn

Avlidnes förnamn

Förnamnen kan vara skrivna endera före eller efter efternamnet. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med förnamn, som t ex den äldre, den yngre, fru, fröken, jungfru, spädbarn etc.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i detta fält.

Om förnamnen inte är antecknade eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Hans Irenæus

Avlidnes efternamn

Avlidnes efternamn

Efternamnet kan vara skrivet endera före eller efter förnamnen. Kontrollera namnen noga, och var säker på att namnen skrivs in i rätt indexeringsfält.

Indexera inte titlar eller benämningar i samband med efternamn, som t ex den äldre, den yngre, fru, fröken, jungfru, spädbarn etc. Indexera inte skiljetecken, förutom bindestreck och apostrofer när de är skrivna som en del av namnet.

Om ett efternamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om det inte går att avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn, indexera namnet i förnamnsfältet.

Om efternamnet inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Larsdotter

Avlidnes hemort

Avlidnes hemort

Hemorten är vanligtvis en gård eller en by och är ofta antecknad efter personens namn.

Skriv namnet på byn eller torpet som det står i källan. Om den har blivit förkortad, och det går att bestämma vad förkortningen betyder, skriv det kompletta namnet. Använd plocklistan eller ortslistan på sidan för respektive församling på FamilySearch Wiki eller Wiki-Rötter som hjälp/stöd.

Klicka här för att se länken.

Ändra inte till modern stavning.

Använd inte komman eller andra skiljetecken för att separera flera nivåer av ortsnamn, ex Sundmo Ådals-Liden.

Om hemorten inte är antecknad eller består av ordet ”okänd” eller motsvarande, tryck Ctrl+B för att markera detta fält som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Litstorp

Kön

Kön

Indexera kön om det finns antecknat eller kan fastslås via relationen.

Om du kan avgöra kön med hjälp av namnet eller annan information i dokumentet, gör det.

Skriv antingen M för man eller K för kvinna.

Om könet inte är antecknat eller består av ordet ”okänt” eller motsvarande, tryck Tab för att hoppa över detta fält.

Klicka här för att se ett exempel: K

Avlidnes ålder

Avlidnes ålder 

Index endast hela år. Om delar av år har spelats in, avrunda nedåt till närmaste hela året. Om mindre än ett år spelades in eller ett barn var dödfödda, index år som 0 (noll).

Om åldern inte spelades in eller skrevs som en variant av ordet "okänd", tryck Tab för att hoppa över detta område.

Klicka här för att se ett exempel: 28

Makas förnamn

Makas förnamn

Förnamn kan ha angetts före eller efter efternamn. Försäkra dig om att du skriver in namnen i rätt fält i indexeringsfönstret. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller ett efternamn indexerar du det i det här fältet.

Ta inte med titlar eller benämningar i fält för förnamn, som: den äldre, den yngre, fru, fröken, jungfru, osv.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om förnamnet inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempel: Charlotte

Makas efternamn

Makas efternamn

Efternamn kan ha angetts före eller efter förnamn. Försäkra dig om att du skriver in namnen i rätt fält i indexeringsfönstret. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller ett efternamn indexerar du det i fältet för förnamn.

Ta inte med titlar eller benämningar i fält för efternamn, som: den äldre, den yngre, fru, fröken, jungfru, osv.

Om ett efternamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om efternamnet inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempelEriksdotter

Avliden faders förnamn

Avliden faders förnamn

Förnamn kan ha angetts före eller efter efternamn. Kontrollera namnen noga och försäkra dig om att du skriver in namnen i rätt fält i indexeringsfönstret.

Ta inte med titlar eller benämningar i fält för förnamn, som: den äldre, den yngre, fru, fröken, jungfru, osv.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Du kommer att stöta på namn från andra kulturer. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller efternamn indexerar du namnet i det här fältet.

Om förnamnet inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempelJoh

Avliden faders efternamn

Avliden faders efternamn

Efternamn kan ha angetts före eller efter förnamn. Försäkra dig om att du skriver in namnen i rätt fält i indexeringsfönstret. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller ett efternamn indexerar du det i fältet för förnamn.

Ta inte med titlar eller benämningar i fält för efternamn, som: den äldre, den yngre, fru, fröken, jungfru, osv.

Om ett efternamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.entet.

Om efternamnet inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet. 

Klicka här för att se ett exempelEriksson

Avliden moders förnamn

Avliden moders förnamn

Förnamn kan ha angetts före eller efter efternamn. Försäkra dig om att du skriver in namnet i rätt fält i indexeringsfönstret. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller ett efternamn indexerar du det i det här fältet.

Ta inte med titlar eller benämningar i fält för förnamn, som: den äldre, den yngre, fru, fröken, jungfru, osv.

Om ett förnamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om förnamnet inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempelStina

Avliden moders efternamn

Avliden moders efternamn

Efternamn kan ha angetts före eller efter förnamn. Försäkra dig om att du skriver in namnen i rätt fält i indexeringsfönstret. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller ett efternamn indexerar du det i fältet för förnamn.

Ta inte med titlar eller benämningar i fält för efternamn, som: den äldre, den yngre, fru, fröken, jungfru, osv. 

Om ett efternamn är förkortat och du kan avgöra den fullständiga stavningen, skriv in det. Om inte, skriv in namnet som det är skrivet i dokumentet och utelämna eventuella skiljetecken.

Ändra inte till modern stavning.

Om efternamnet inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempelCarlsdotter