Sverige, Västernorrland—Kyrkoböcker till 1860 [Del 2]


Makas efternamn (Spouse's Surname)


Bilden ovan skulle indexeras som: Eriksdotter

The image above would be indexed as: Eriksdotter