Sverige, Västernorrland—Kyrkoböcker till 1860 [Del 2]


Filmnumrets placering (Location of film number)


Första bilden ovanför visar filmnumrets placering, 4115878, på indexeringens startsida.

Andra bilden ovanför visar filmnumrets placering, 4115878, i indexeringsfönstret.

The first image above shows the location of the film number, 4115878, on the indexing start page.

The second image above shows the location of the film number, 4115878, on the indexing screen.