Sverige, Västernorrland—Kyrkoböcker till 1860 [Del 2]


Avlidnes efternamn (Deceased's Surname)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Tom (Inget efternamn finns antecknat)

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Larsdotter

The first image above would be indexed as: Blank (No surname was recorded.)

The second image above would be indexed  as: Larsdotter