Sverige, Västernorrland—Kyrkoböcker till 1860 [Del 2]


Avlidnes förnamn (Deceased's Given Names)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Hans Irenæus

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Johanna

The first image above would be indexed as: Hans Irenæus

The second image above would be indexed  as: Johanna