Sverige, Västernorrland—Kyrkoböcker till 1860 [Del 2]


Dödsdag (Death Day)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: 17

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: 16

The first image above would be indexed as: 17

The second image above would be indexed as: 16