Sverige, Uppsala—Kyrkoböcker till 1860 [Del 4]


Makas förnamn (Spouse's Given Names)


Bilden ovan skulle indexeras som: Charlotte

The image above would be indexed as: Charlotte