Sverige, Uppsala—Kyrkoböcker till 1860 [Del 4]


Brudens moders förnamn (Bride's Mother's Given Names)


Den bilden ovanför ska indexeras som: Anna Cajsa

The image above would be indexed as: Anna Cajsa