Sverige, Uppsala—Kyrkoböcker till 1860 [Del 4]


Brudens faders förnamn (Bride's Father's Given Names)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: And Peter

The first image above would be indexed as: And Peter