Sverige, Uppsala—Kyrkoböcker till 1860 [Del 4]


Barnets efternamn (Child's Surname)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Jansdotter

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Tom  (Inget efternamn finns antecknat)

The first image above would be indexed as: Jansdotter

The second image above would be indexed  as: Blank (Mark this field blank since no surname was recorded.)