Sverige, Uppsala—Kyrkoböcker till 1860 [Del 4]


Allmän instruktion för indexeringPlocklista:

 • En Lookup List (plocklista) är en sammanställning över vanliga namn, platser etc som kan vara till hjälp för att tolka innehållet i ett specifikt fält. Alla fält som har en plocklista visas med en nedåtpil till höger i kolumnen.
  1. Klicka på nedåtpilen.
  2. Välj Lookup... för att öppna den plocklista som gäller för detta fält.
 • Plocklistorna är inte fullständiga. Om prästen skrivit något som inte finns med i listan, skriv som det står i dokumentet.

Korrigerad eller överstruken uppgift:

 • Om en uppgift är överstruken och sedan ersatt, skriv in den nya uppgiften i avsedda fält.
 • Om en uppgift är överstruken, inte ersatt med ny uppgift, men är läsbar, skriv in den överstrukna uppgiften.
 • Om en uppgift är överstruken, inte ersatt med ny uppgift och oläsbar, markera fältet som oläsligt genom att trycka Ctrl+U.
 • Om alla uppgifter i en post är oläslig, markera hela posten oläslig genom att trycka Ctrl+Shift+U.

Okänd/okänt:

 • Om ett obligatoriskt fält innehåller ett beskrivande ord, t ex “okänd/okänt” eller “vet inte”, tryck Ctrl+B för att markera fältet som tomt.
 • Om ett fält som inte är obligatoriskt innehåller ett beskrivande ord, t ex ”okänd/okänt” eller ”vet inte”, tryck Tab för att gå förbi fältet.  

Onödiga skiljetecken:

 • Skriv inte punkt, komma, parentes eller semikolon efter initialer, förkortningar eller mellan flera nivåer av ortsnamn i något av fälten.

Röd markering:

 • Den röda vågen eller färgad bakgrund betyder inte att du har gjort ett misstag. Den dyker upp om du skriver ett ord som inte finns med i Lookup List (plocklistan) för detta fält. Det är alltså inget fel när detta inträffar.