Sverige, Stockholm stad—Register til kyrkoböcker, 1546–1927
Bildtyp

Bildtyp

Klicka i fältet Bildtyp och sedan på alternativet i listan som bäst beskriver bilden.

Om bilden är normal och har uppgifter som ska indexeras väljer du Normal. Tryck sedan på Tab eller Enter.

Om bilden är tom, är en exakt dubblett av föregående bild i samma bunt eller är oläslig, väljer du motsvarande alternativ i listan. Om bilden inte innehåller ett födelse- eller dopindex väljer du Inga utdragbara uppgifter på bild. Tryck på Tab eller Enter och när varningsmeddelandet kommer upp klickar du på Ja. Gå sedan vidare till nästa bild eller skicka in bunten.

Klicka här för att se ett exempel: Normal

Barns efternamn

Barns efternamn

Efternamn kan ha angetts före eller efter förnamn. Försäkra dig om att du skriver in rätt del av namnet i motsvarande fält i indexeringsfönstret. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller ett efternamn indexerar du det i fältet för förnamn.

Ta inte med titlar eller benämningar, som den yngre eller spädbarn, tillsammans med namnet.

Om ett namn är förkortat och du kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in hela namnet. Om du inte kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in namnet enligt det som står på dokumentet. Ändra inte stavningen till modern stavning. Indexera inte punkter, förutom bindestreck eller apostrofer när de angavs i dokumentet som en del av namnet.

Om efternamnet inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Ctrl+B för att markera fältet som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Augustsdotter Johansson

Klicka här för att se ett exempel: Malström

Barns förnamn

Barns förnamn

Förnamn kan ha angetts före eller efter efternamn. Försäkra dig om att du skriver in rätt del av namnet i motsvarande fält i indexeringsfönstret. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller ett efternamn indexerar du det i det här fältet.

Ta inte med titlar eller benämningar, som den yngre eller spädbarn, tillsammans med namnet.

Om ett namn är förkortat och du kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in hela namnet. Om du inte kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in namnet enligt det som står på dokumentet. Ändra inte stavningen till modern stavning. Indexera inte punkter, förutom bindestreck eller apostrofer när de angavs i dokumentet som en del av namnet.

Om förnamn inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Ctrl+B för att markera fältet som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Anders

Example8|Klicka här för att se ett exempel}: Eleonora Maria Eugenia

Födelseår

Födelseår

Ange året med fyra siffror. Om inget eller ett tvåsiffrigt år angavs kan det vara möjligt för dig att avgöra vilket år det gäller utifrån andra uppgifter på bilden eller på föregående eller nästa bild. Om du fortfarande inte kan avgöra vilket fyrasiffriga år det gäller anger du det som står på uppteckningen.

Om du inte kan avgöra om datumet avser födelsedatum, dopdatum eller registreringsdatum indexerar du det i det här fältet.

Om året inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Ctrl+B för att markera fältet som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 1701

Födelsemånad

Födelsemånad

Ange de tre första bokstäverna i månaden: Jan, Feb, Mar, o.s.v.

Om du inte kan avgöra om datumet avser födelsedatum, dopdatum eller registreringsdatum indexerar du det i det här fältet.

Om månaden inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Ctrl+B för att markera fältet som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Apr

Födelsedag

Födelsedag

Ange dagens ensiffriga eller tvåsiffriga nummer.

Om du inte kan avgöra om datumet avser födelsedatum, dopdatum eller registreringsdatum indexerar du det i det här fältet.

Om dagen inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Ctrl+B för att markera fältet som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 17

Dopår

Dopår

Ange året med fyra siffror. Om inget eller ett tvåsiffrigt år angavs kan det vara möjligt för dig att avgöra vilket år det gäller utifrån andra uppgifter på bilden eller på föregående eller nästa bild. Om du fortfarande inte kan avgöra vilket fyrasiffriga år det gäller anger du det som står på uppteckningen.

Om året inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Ctrl+B för att markera fältet som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 1730

Dopmånad

Dopmånad

Ange de tre första bokstäverna i månaden: Jan, Feb, Mar, o.s.v.

Om månaden inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Ctrl+B för att markera fältet som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: Jun

Dop dag

Dopdag

Ange dagens ensiffriga eller tvåsiffriga nummer.

Om dagen inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Ctrl+B för att markera fältet som tomt.

Klicka här för att se ett exempel: 12

Faderns efternamn

Faderns efternamn

Efternamn kan ha angetts före eller efter förnamn. Försäkra dig om att du skriver in rätt del av namnet i motsvarande fält i indexeringsfönstret. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller ett efternamn indexerar du det i fältet för förnamn.

Ta inte med titlar eller benämningar, som den äldre eller herr, tillsammans med namnet.

Om ett namn är förkortat och du kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in hela namnet. Om du inte kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in namnet enligt det som står på dokumentet. Ändra inte stavningen till modern stavning. Indexera inte punkter, förutom bindestreck eller apostrofer när de angavs i dokumentet som en del av namnet.

Om efternamnet inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempel: Andersson

Faderns förnamn

Faderns förnamn

Förnamn kan ha angetts före eller efter efternamn. Försäkra dig om att du skriver in rätt del av namnet i motsvarande fält i indexeringsfönstret. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller ett efternamn indexerar du det i det här fältet.

Ta inte med titlar eller benämningar, som den äldre eller herr, tillsammans med namnet.

Om ett namn är förkortat och du kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in hela namnet. Om du inte kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in namnet enligt det som står på dokumentet. Ändra inte stavningen till modern stavning. Indexera inte punkter, förutom bindestreck eller apostrofer när de angavs i dokumentet som en del av namnet.

Om förnamnet inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempel: Baltzar

Faderns yrke

Faderns yrke

Ange faderns yrke som angavs på uppteckningen. Faderns yrke angavs ofta efter hans namn.

Om yrket inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempel: Smed

Moderns efternamn

Moderns efternamn

Efternamn kan ha angetts före eller efter förnamn. Försäkra dig om att du skriver in rätt del av namnet i motsvarande fält i indexeringsfönstret. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller ett efternamn indexerar du det i fältet för förnamn.

Ta inte med titlar eller benämningar, som fru eller fröken, tillsammans med namnet.

Om ett namn är förkortat och du kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in hela namnet. Om du inte kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in namnet enligt det som står på dokumentet. Ändra inte stavningen till modern stavning. Indexera inte punkter, förutom bindestreck eller apostrofer när de angavs i dokumentet som en del av namnet.

Om efternamnet inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempel: Ehrenfelt

Moderns förnamn

Moderns förnamn

Förnamn kan ha angetts före eller efter efternamn. Försäkra dig om att du skriver in rätt del av namnet i motsvarande fält i indexeringsfönstret. Om du inte kan avgöra om ett namn är ett förnamn eller ett efternamn indexerar du det i det här fältet.

Ta inte med titlar eller benämningar, som fru eller fröken, tillsammans med namnet.

Om ett namn är förkortat och du kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in hela namnet. Om du inte kan avgöra vad förkortningen står för skriver du in namnet enligt det som står på dokumentet. Ändra inte stavningen till modern stavning. Indexera inte punkter, förutom bindestreck eller apostrofer när de angavs i dokumentet som en del av namnet.

Om förnamnet inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempel: Wendla

Moderns yrke

Ange moderns yrke som angavs på uppteckningen.

Om yrket inte upptecknades eller en form av ordet ”okänt” angavs trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Serienummer

Serienummer

Ange originaluppteckningens serienummer. Serienumret kommer vanligtvis att vara avskiljt från volymnumret med ett ”:” (kolon). Ange siffror, bokstäver eller romerska siffror som står före kolonet i det här fältet. Om serie- och volymnumret till exempel angavs som ”C:1” på uppteckningen indexerar du det som C.

Serienumret kan ha angetts med en dito-anteckning. Om det är tydligt att serienumret upprepades från tidigare uppteckningar ska du ange det upprepade serienumret i det här fältet.

Om romerska siffror användes som volymnummer indexerar du den romerska siffran i det här fältet. Översätt det inte till arabiska siffror.

Om serien inte upptecknades trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempel: CIaI

Volymnummer

Volymnummer

Ange originaluppteckningens volymnummer. Serienumret kommer vanligtvis att vara avskiljt från volymnumret med ett ”:” (kolon). Ange siffran som ligger efter kolonet i det här fältet. Om serie- och volymnumret till exempel angavs som ”C:1” på uppteckningen indexerar du det som 1.

Volymnumret kan ha angetts med en dito-anteckning. Om det är tydligt att volymnumret upprepades från tidigare uppteckningar ska du ange det upprepade volymnumret i det här fältet.

Om romerska siffror användes som volymnummer indexerar du den romerska siffran i det här fältet. Översätt det inte till arabiska siffror.

Om serien inte upptecknades trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempel: 14

Sidonummer

Sidnummer

Ange sidnumret som anges i indexet.

Om sidnumret innehåller en bokstav, som ”v” eller ”r”, anger du bokstaven tillsammans med sidnumret, inklusive eventuella mellanrum som fanns i originalindexet.

Om sidnumret inte upptecknades trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Klicka här för att se ett exempel 479 v