Sverige, Stockholm stad—Register til kyrkoböcker, 1546–1927


Allmänna indexeringsinstruktionerDiakritiska och andra tecken

 • Om namnet på en person eller plats skrivs med ett tecken som inte finns på ditt tangentbord, som ò i Nicolò, infogar du tecknet genom att klicka på ikonen Skriv in särskilda internationella tecken (ser ut som en fyrkant med ”ñ” skrivet på den) och välj önskat tecken, eller:
  1. Gå till menyraden och klicka på Redigera.
  2. Klicka på Internationella bokstäver.
  3. Klicka på bokstaven du vill infoga.

Rättade eller överstrukna uppgifter

 • När uppgifter ströks och sedan ersattes anger du de nya uppgifterna i lämpliga fält.
 • När uppgiften ströks men inte ersattes, och du kan läsa den, anger du den överstrukna uppgiften.
 • Om uppgifter inte ströks över men ersattes eller fler uppgifter gavs anger du den mest kompletta versionen av uppteckningen.
 • När uppgifter ströks över, inte ersattes och du inte kan läsa den markerar du fältet som oläsligt genom att trycka på Ctrl+U.
 • När du inte kan läsa någon uppgift på en uppteckning markerar du hela uppteckningen som oläslig genom att trycka på Ctrl+Shift+U.

Okänd

 • För ett obligatoriskt fält (ett fält som har <Obligatoriska> angivet i inmatningsområdet): Om en uppteckning inte har en uppgift för ett fält eller om uppgiften är angiven med ett beskrivande ord som ”okänd” eller ”vet inte”, trycker du på Ctrl+B för att markera fältet som tomt. Ange inte ordet ”tom” i indexeringsfältet.
 • För ett fält som inte är obligatoriskt: Om en uppteckning inte har en uppgift för ett fält eller om uppgiften är angiven med ett beskrivande ord som ”okänd” eller ”vet inte”, trycker du på Tab för att hoppa över fältet.

Onödig punktering

 • Skriv inte punkter, komman, parenteser eller semikolon efter initialer, förkortningar eller mellan olika ortnivåer i något av fälten.

Citationstecken för upprepning

 • Du kan stöta på dito-anteckningar eller andra upprepningstecken. Om en uppteckning innehåller dessa tecken anger du uppgiften från föregående uppteckning eller fält.

Slå upp-listor

 • En slå upp-lista är en lista över namn, platser eller begrepp som kan hjälpa dig tyda ett visst fält. Alla fält som har en slå upp-lista har en nedåtpil på högra sidan av fältet när du har klickat i inmatningsfältet.
  1. Klicka på nedåtpilen.
  2. Välj Slå upp (Lookup).
 • Slå upp-listorna är inte kompletta. Om kamreren skrev något som inte finns med på listan så skriver du det som står på uppteckningen.

Röd våglinje

 • En röd våglinje eller en färgad bakgrund i ett fält behöver inte betyda att du har gjort fel. Det betyder bara att ordet du angav inte finns i slå upp-listan. Det är ok. Kontrollera det du angav. När du är säker på att uppgiften stämmer går du vidare till nästa inmatningsfält.

Tomma bilder och Inga utdragbara uppgifter på bild

 • Om en bild eller en blankett är tom markerar du bilden som Tom bild (Blank Image)i fältet Bildtyp. Om en bild bara innehåller uppgifter som inte behöver indexeras markerar du bilden som Inga utdragbara uppgifter på bild (No Extractable Data Image).
  1. Välj fliken Sidhuvud (Header Data). (Om din bunt inte har fliken Sidhuvud klickar du på fliken Inmatningstabell (Table Entry) eller Inmatningsformulär (Form Entry).)
  2. Klicka i fältet Bildtyp (Image Type).
  3. Klicka på alternativet i listan som beskriver bilden på bästa sätt.
  4. Tryck på Tab eller Enter.
  5. Klicka på Ja (Yes) när varningsmeddelandet kommer upp.
  6. Fortsätt sedan till nästa bild i bunten eller skicka in den om det var den sista bilden som skulle indexeras.