Sverige, Gävleborg—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Sidnummer (Page Number)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: 799

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: 7

The first image above would be indexed as: 799

The second image above would be indexed  as: 7