Sverige, Gävleborg—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Begravningsmånad (Burial Month)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Jan

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Jan

The first image above would be indexed as: Jan

The second image above would be indexed as: Jan