Sverige, Gävleborg—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Brudens ålder (Bride's Age)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Tab (Ingen ålder finns antecknad.)

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: 25

The first image above would be indexed as: Tab (No age was recorded.)

The second image above would be indexed as: 25