Sverige, Gävleborg—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Brudgummens faders förnamn (Groom's Father's Surname)


Den bilden ovanför ska indexeras som: Tab (Brudgummens faders namn finns inte antecknad på denna post.)

The image above would be indexed as: Tab (The groom's father's name was not recorded on this record.)