Sverige, Gävleborg—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Vigselår (Marriage Year)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: 1774

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: 1828

The first image above would be indexed as: 1774

The second image above would be indexed  as: 1828