Sverige, Gävleborg—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Hemort (Residence)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Stenkulla

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Hällgårdstorp

The first image above would be indexed as: Stenkulla

The second image above would be indexed  as: Hällgårdstorp