Sverige, Gävleborg—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 1]


Projektspecifik instruktion för indexeringVal av språk:

 • Fältnamnen och hjälptexterna som finns nere i högra hörnet i indexeringsfönstret finns också tillgängliga på svenska. För att ändra till svenska:
  1. Klicka på Tools (Verktyg) överst i indexeringsfönstret.
  2. Välj på Options (Inställningar).
  3. Välj på Language (Språk).
  4. Klicka på nedåtpilen i rutan kallad Language for Field Names (Språk för fältnamn) och Language for Field Help (Språk för hjälptexter), och välj Same as Document (Samma som dokument).
  5. Klicka på OK.
  6. Starta om indexeringsprogrammet för att ändringarna ska gälla.

Internationella bokstäver:

 • Om namnet på en person eller en ort innehåller en internationell bokstav som t ex é i José, lägg till den internationella bokstaven på följande sätt:
  1. I menyraden klicka på Edit (Editera)
  2. Klicka på International Letters (Internationella bokstäver).
  3. Välj den bokstav som du vill använda genom att klicka på den.

               Eller

  1. Klicka på ikonen för International Letters (Internationella bokstäver) i knappraden ovanför inmatningsfälten och välj den bokstav som du vill använda.

Antal poster per bild:

 • Inmatningsformuläret är inställt på en post per bild, men antalet kan variera upp till 50 poster per bild i detta projekt. Du måste ändra antalet rader för att matcha antalet poster i din bild. Gör på följande sätt:
  1. I menyraden klicka på Tools (Verktyg).
  2. Klicka på Records per Image (Poster per bild).
  3. I rutan bredvid Number of records (Antal poster), skriv det önskade antalet.
  4. Klicka OK
 • När sista posten i en bild är klar kommer ett meddelande upp som frågar om du vill lägga till en eller flera poster till denna bild. När det inte finns fler poster att indexera:
  1. Kontrollera att det står "0" (noll) i rutan för Number of records (Antal poster).
  2. Klicka OK.                

Indexera första posten i en batch: Exempel

 • Om den första bilden i en batch börjar med en post som inte är komplett, börja indexera den första kompletta posten.

Indexera den sista posten i en batch: Exempel

 • När den sista posten i den sista bilden inte är komplett:
  1. Kontrollera att du är uppkopplad emot Internet och att du arbetar online.
  2. Klicka på View (Visa).
  3. Klicka på Show Previous/Next Image (Visa föregående/nästa bild).
  4. Klicka på knappen Next Image (nästa bild).
  5. Indexera posten genom att titta på båda bilderna samtidigt.

Församlings-, by- och gårdsnamn:

 • För att fastställa vilken församling du ska börja indexera, gör följande:
  1. Leta fram filmnummer på den batch som du ska indexera. Klicka här för att se var filmnumret är placerat på startsidan för indexeringen eller i indexeringsfönstret.
  2. Klicka här för att se en lista över församlingsnamn sorterad efter filmnummer.
 • När du vet församlingsnamn kan listan begränsas över vilka by- och gårdsnamn som kan förekomma i batchen. Klicka här för att se en lista över byar och gårdar inom varje församling.

Svensk ordlista:

Handskriftstolkning:

Ytterligare information