Sverige, Norrbotten—Kyrkoböcker till 1860 [Del 1]


Moderns förnamn (Mother's Given Names


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Anna

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Brita

The first image above would be indexed as: Anna

The second image above would be indexed  as: Brita