Sverige, Jönköping—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2]


Avliden faders efternamn (Deceased's Father's Surname)


Bilden ovan skulle indexeras som: Eriksson

The image above would be indexed as: Eriksson