Sverige, Jönköping—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2]


Lysning och vigsel 01 (Banns and Marriage Record


Exempel på dokument med lysning och vigsel.

This is a sample of a banns and marriage record.