Sverige, Jönköping—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2]


Vigseldag (Marriage Day)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: 26

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: 13

The first image above would be indexed as: 26

The second image above would be indexed  as: 13