Sverige, Jönköping—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2]


Vigselmånad (Marriage Month)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Dec

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Nov

The first image above would be indexed as: Dec

The second image above would be indexed  as: Nov