Sverige, Jönköping—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2]


Faderns Efternamn (Father's Surname)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: Andersson

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: Olsson

The first image above would be indexed as: Andersson

The second image above would be indexed  as: Olsson