Sverige, Jönköping—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2]


Dopdag (Baptism Day)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: 12

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: 12

The first image above would be indexed as: 12

The second image above would be indexed  as: 12