Sverige, Jönköping—Kyrkoböcker, till 1860 [Del 2]


Dopår (Baptism Year)


Den första bilden ovanför ska indexeras som: 1768

Den andra bilden ovanför ska indexeras som: 1832

The first image above would be indexed as: 1768

The second image above would be indexed  as: 1832